De fundamenten van de 17e eeuwse toegangspoort van Ter Coulster

Foto: Bart van der Feen de Lille

Heiloo. De afgelopen dagen is er op landgoed Ter Coulster een begin gemaakt met het herstel van de inrijpoort aan het begin van de oprijlaan naar de situatie van rond 1900. Naast het gat van de nieuwe fundering werd bij toeval een oude fundering gevonden van een poort uit de 17e eeuw. Het bestaan van deze poort was tot nu toe onbekend. De poort behoorde bij het toenmalige kasteel Ter Coulster dat midden in het bos heeft gestaan op de plek van boerderij Ter Coulster Hof. In de fundering werden diverse steensoorten aangetroffen die ook werden gebruikt in de fundamenten van het kasteel. Er is snel een waarneming gedaan, de stenen zijn schoongeveegd en de maten zijn genomen. Gelukkig is de fundering van de oude poort net achter de nieuwe poort zodat de 17e eeuwse fundamenten behouden kunnen blijven. Weliswaar zal de oude fundering weer onder de grond verdwijnen maar het is toch leuk dat er per toeval weer een stuk historie van Heiloo en landgoed Ter Coulster is uitgelicht.

Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 12 september 2015 zal de nieuwe poort met gerestaureerd leeuwen “officieel” worden geopend. De palen zullen weer wit worden en op de wapenschilden van de leeuwen zullen weer familiewapens te zien zijn. Ook zal er dan een film te zien zijn van de hele restauratie van de monumentale leeuwen.