Tussen 4-5 juli 2021 is de brug naast de theekoepel behoorlijk vernield. De brug is zwaar ontzet en onderdelen van de leuningen liggen in de sloot. Aan de overkant van de brug bij het bankje liggen nog de restanten van een feestje, waaronder ballonnen (lachgas?).

Begin 1900 stond er ook op deze plek een brug. Deze is in 2003 herbouwd als huwelijksgeschenk van Marielies van Lente en Bart van der Feen de Lille, de beheerders en mede-eigenaren van Ter Coulster.

Bij nadere inspectie blijken de vloerbalken en planken onherstelbaar te zijn beschadigd. De brug is weggehaald en zal worden hersteld. Maar gezien de schaarste aan hout op dit moment, kan herstel en terugplaatsing nog wel enige maanden duren.