Werkzaamheden Nationale natuurwerkdag Ter Coulster

Met de snoei- en zaagwerkzaamheden gaan we de laan- en zogenaamde toekomstbomen vrij zetten. Door het aanleggen van takkenwallen krijgt het wild een schuilplaats en de aanwezige muizen trekken weer roofvogels aan.

Tijd

Van 9.30 tot 15.00, 4 november 2017

Geef u op via deze link!